Flugtskydningcenter Karup.

Referat af 4. ordinære generalforsamling d. 31. oktober 2012.

 

Der var 23 deltager tilstede.

1.     Mødet åbnes.

2.     Valg af ordstyrer: Børge Jensen.

3.     Valg af skriftfører: Helene Davidsen.

4.     Valg af stemmetællere: Buller og Villy .

5.     Formandens beretning: Se vedlagte (findes i mappen med referater). Godkendt.

6.     Fremlæggelse af revideret årsregnskab (Inge).  Godkendt  (Findes i mappen med referater.)

7.     Fastsættelse af kontingent 2011: Bestyrelsen forslår kr. 150,-  Godkendt

8.      Ingen indkomne forslag.

9.     Kaffe J

10.  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: Poul Erik Andersen, Kurt S. Christensen og Frank Kvist, genvalgt.

11.  Valg af 2 suppleanter: Niels Jørgen Stephansen, genvalgt. Jens Lynge genvalgt.

12.                    Valg af revisorer: Frode Siig og Henning Jespersen, genvalgt.

13.  Valg af 1 revisorsuppleant: Steen Würtz, genvalgt.

14.  Evt.:

 - Karup Jagtforening spørger: Kan de to vagtplaner ikke ”køres” sammen? Det står i vores samarbejdsaftale.

- Arne Carlsen tilbyder sig som ”due dreng” igen J

- Rester på betalingskort udbetales? Nej, ikke under kr. 5,- Vedtaget i bestyrelsen. Kan der evt. sættes en seddel op omkring dette? Tages ”ad notam”.

- Juleskydning d. 8. december 2012 på Skydebanen  i Ruskær. Se hjemmesiden.

15. Afslutnings bemærkning af Poul Erik Andersen. Takker for fremmødet. Fastelavnsskydning d. 10. februar 2013.

 

 

Referant: Helene Davidsen.

 

Næste generalforsamling den 30. oktober 2013.