nybegyndere


Flugtskydningscenter-Karup


Træning for nyjæger før haglskydeprøve og træning for uøvede skytter / jægere.

2021



August: Mandag den 16. -  23. og 30.  kl. 18.30 - 21.00


Oktober og november, alle fredage kl. 13.00 - 16.00.  Der er ikke er ikke bemanding på banerne, men vi vil prøve om vi kan finde en som kan instruere og hjælpe jer.


Disse mandage aftener vil der være dygtige og uddannet flugtskydnings instruktør som  gerne vil hjælpe nyjæger før haglskydeprøven, og de vil ligeledes gerne hjælpe uøvede og jægere til at forbedre træfsikkerheden, derforuden vil de  instruerer i brug af haglgevær, så også du vil syntes det er sjov at skyde med haglgevær, mød op disse aftener da banen er forbeholdt dette formål.

I er selvfølgelig også velkommen på alm. trænings dage/aftner(tryk her), her er der også mulighed for instruktør hjælp, hvis der er en ledig instruktør. (Henvend dig i kortsalg, så vil vi prøve på at hjælpe dig) 

Vel mødt.


                                                                                                                             

    Niels Jørgen



    Poul Erik




   Helene Davidsen


Støt vore sponsorer for de støtter os.