Skip to main content

Ungdomspuljen

2024

Ungdomspulje. blev oprettet i 2009:

På opfordring fra nogle skytter som deltager i Gl. Viborg amts holdskydning – femkantskydning og vagthold mm. oprettes der en ungdomspulje, som kan støtte vore junior skytter økonomisk, så de herved bedre kan træne til at blive rigtig gode til lerdue skydning i den disciplin som de nu har valgt.

Opfordringen går ud på at deltagere i amts holdskydning – femkant – vagthold ja kort sagt alle kan være sponsor med skydekort som ellers kan indløses på egen betalingskort. Pengebeløb modtages også gerne.

Det er også mulig for alle andre at være sponsor med pengebeløb store som små. Alt er velkommen i Ungdomspulje kassen

Det skal pointeres at ordningen absolut er frivillig og ingen skal føle sig tvungen til deltagelse.

Derudover arbejdes der til stadighed på at finde sponsorer, og sælge reklame plads her i klubhuset, men det er ikke så nem i disse tider, så derfor efterlyser vi nogle blandt medlemmerne her, ja også alle andre som har en forbindelse der gør det muligt at skaffe sponsor midler på den ene eller anden måde til de unge skytter, og vi modtager hjælpen med glæde.

Regler for Tilskud til skydekort:

  • Afhængig af midler i ungdomspuljen kan der udbetales støtte til junior skytter som er medlem af Flugtskydningscenter Karup og Frederiks Jagtforening.
  • Juniorskytte er man til og med det kalender år man fylder 20
  • Der kan ydes tilskud til de 2 første kort på hver træningsdag.
  • (jagt 40 duer tilskud 30 kr. – jagt 24 duer 20 kr. – Trap-Skeet-sporting 20 kr.
  • Derudover er der afhængig af ungdomspuljens størrelse mulighed for, at få tilskud til stævner i Danmarks jægerforbund og Amtsturnering.
  • Ungdomspulje kassen står i klubhuset, og den tømmes efter hver aktivitets dag/aften.